user_mobilelogo

Združenje za maksilofacialno in oralno kirugijo Slovenije je strokovno združenje slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov - specialistov maksilofacialne in oralne kirurgije ter tistih, ki so s to stroko močno povezani.

Ustanovljeno je bilo leta 1996, nekaj let po prenehanju delovanja Društva za plastično in maksilofacialno kirurgijo. Glavni cilji, zapisani v statutu, so podajanje smernic in doktrin, pospeševanje in vzdrževanje visokega standarda oralne in maksilofacialne kirurgije v Sloveniji ter negovanje zdravniške etike.

V Združenju, ki je iz leta v leto aktivnejše, pripravljamo in izvajamo strokovna predavanja, seminarje, tečaje. Poskrbeli smo za izdajo informativnih zloženk, ki pacientom na razumljiv način predstavijo najpogostejše operativne posege. Vsaj dvakrat letno se slovenski oralni in maksilofacilni kirurgi in kirurginje sestanemo zaradi obravnave najbolj perečih strokovnih in organizacijskih vprašanj. Oblikujemo skupna stališča, ki vodijo v razvoj stroke, k poglabljanju znanja in h kvalitetni obravnavi bolnikov.

 

Spletne strani so namenjene:

Članom, specialistom oralne in maksilofacialne kirurgije, zdravnikom, zobozdravnikom in študentom, ki iščejo dodatne strokovne vire, informacije o izobraževalnih dogodkih v Sloveniji in po svetu, podatke o članih;

Laikom, ki se z oralno in maksilofacialno kirurgijo srečujejo kot bolniki in iščejo splošne informacije ali njim najbližjega kirurga.

Vstopne točke do obeh informativnih sklopov najdete na spletni predstavitvi. V zavihku povezave je nakaj hitrih povezav do aktualnih strani ali do strani s pomembno vsebino.

Vse predloge in pripombe, opozorila na napake ali pomanjkljivosti, ter kakršnokoli mnenje o naši spletni predstavitvi, nam prosimo posredujte na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije
Zaloška c. 2,SI-1525 Ljubljana

E-pošta: info@zmoks.si
Telefon: +386 30 324 953
Davčna številka: SI 10830316