user_mobilelogo

Prijava 2022 - 23. Strokovni seminar ZMOKS
Razumem, da oddajam prijavo za ONLINE udeležbo na 23. strokovni seminar ZMOKS
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
Dovoljujem, da ZMOKS, kot organizator strokovnega seminarja, uporablja moje podatke z namenom vodenja evidence udeležencev dogodka, me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom in vsebino seminarja ter mi pošilja morebitno dodatno gradivo, povezano s seminarjem. ZMOKS prav tako lahko uporabi moje podatke za obveščanje o ostalih seminarjih, dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira.

 

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije
Zaloška c. 2,SI-1525 Ljubljana

E-pošta: info@zmoks.si
Telefon: +386 30 324 953
Davčna številka: SI 10830316