user_mobilelogo

Prijava 2022 - 23. Strokovni seminar ZMOKS
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
Dovoljujem, da ZMOKS, kot organizator strokovnega seminarja, uporablja moje podatke z namenom vodenja evidence udeležencev dogodka, me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom in vsebino seminarja ter mi pošilja morebitno dodatno gradivo, povezano s seminarjem. ZMOKS prav tako lahko uporabi moje podatke za obveščanje o ostalih seminarjih, dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira.

 

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije
Zaloška c. 2,SI-1525 Ljubljana

E-pošta: info@zmoks.si
Telefon: +386 30 324 953
Davčna številka: SI 10830316