user_mobilelogo

Kotizacija za seminar je 170€. Prijave so možne do 8.12.2021!

Prijava 2021 - 7. Strokovni Seminar Zdravstvene Nege
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
Dovoljujem, da ZMOKS, kot organizator strokovnega seminarja, uporablja moje podatke z namenom vodenja evidence udeležencev dogodka, me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom in vsebino seminarja ter mi pošilja morebitno dodatno gradivo, povezano s seminarjem. ZMOKS prav tako lahko uporabi moje podatke za obveščanje o ostalih seminarjih, dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira.

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije
Zaloška c. 2,SI-1525 Ljubljana

E-pošta: info@zmoks.si
Telefon: +386 30 324 953
Davčna številka: SI 10830316